Image

Artemia Kalite Testleri

Artemia yumurtaları 1970 senesinden beri ülkemizde kullanılmakta ve ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Ancak mevcut tuz göllerimizden yeterince istifade edilememesine rağmen 1987 senesinde ilk deniz balığı çiftliği kurulması ile Artemia yumurtalarına olan ihtiyaç balıkçılık sektörü büyüdükçe daha da artmaya başlamıştır. Su ürünleri fakültelerimizde seçmeli ders gibi üzerinde pek fazla durulmamış, mevcut tuz göllerimizde AR-GE çalışmaları TÜBİTAK Projeleri ile desteklenmiş ancak hiçbir ilerleme sağlanamaması senelerdir milyonlarca dolar ödeyerek ithal ettiğimiz Artemia yumurtaları hakkında bir ARC (Artemia Reference Center/Algae Reference Center) kurulamamıştır.

Artemia yumurtaları coğrafik bölgesine göre değişik çaplarda olup, farklı biyolojik özellikler gösterir. Bu da kalite özelliklerini etkilemektedir. Genellikle erken ve geç sürede açılan olmak üzere iki Artemia yumurta tipi vardır. 

Ülkemize ithal edilen Artemia yumurtalarının kalite testleri yapılmamaktadır.

Artemia kalite testlerinde FIDES Artemia olarak ülkemizde, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Ana Bilim Dalı uzmanlarından Yrd. Doç. Dr. EDİS KORU'nun akademik desteği ile birlikte, yaklaşık 40 senedir topladığımız bilgi birikimi ve tecrübeyi birleştirerek Artemia kalitesi belirlemede milli ve doğru bir adres olma yolunda tek başına ilerlemekteyiz.

Ürünlerimiz arasında yer alan Artemia yumurtaları kalite testleri dünyada geçerli olan kalite kriterlerine göre büyük bir titizlikle belirlenip, akuakültür uygulamaları için arz edilmektedir.