Image

Tuz Göllerinde Artemia Stok Tespiti Çalışmaları

Dünyada su ürünleri avcılığının sürdürülebilir bir hale getirilebilmesi için stok tespiti çalışmaları önem arz etmektedir. Tuz göllerinde bulunan her bir Artemia popülasyonunun da bilimsel bir metodoloji yöntemi kullanarak stok tespitlerinin yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda; göllerde yapılacak fizibilite ve laboratuvar çalışmalarıyla hazırlanacak raporlarda göller için sürdürülebilir bir Artemia popülasyonunun sağlanması hedeflenmektedir.